Priser

Individuel terapi (50 min.)950 kr.
Parterapi (90 min.)1500 kr.
Familiebehandling (90 min.)1500 kr.
Individuel supervision (60 min.)1200 kr.
Gruppesupervision (60 min.)1500 kr.
Psykoedukation (50 min.)950 kr.


Vilkår: Afbud inden kl. 12.00 hverdagen før aftalte konsultation er uden beregning. Ved senere eller manglende afbud beregnes fuld honorar.

Betaling

Konsultationer afregnes månedsvis via bankoverførsel efter tilsendt faktura.

Danske Bank
Reg.nr.: 3259 Kontonr.: 10928273
(Husk at anføre fakturanummer og/eller navn og dato for konsultationen)

Klinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring og tager derfor ikke imod henvisninger. Vi får dog mange henvendelser fra personer med lægehenvisning og studerende, hvorfor vi har valgt at tilbyde en reduceret pris til disse, selvom vi ikke modtager offentligt tilskud.

Pris: 700 kr. pr. konsultation (de 5 første samtaler) til personer med lægehenvisning samt til studerende.

Sundhedsforsikring

Psykologklinikken samarbejder med flere sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber og modtager klienter herfra. Endvidere kan forsikringstager i mange større forsikringsselskaber frit vælge en praktiserende psykolog, når blot denne er autoriseret. Således modtager og behandler psykologklinikken klienter, som er forsikret fra eksempelvis Mølholm, Skandia og Danica pension.

Fagforeninger

Mange fagforeninger tildeler deres medlemmer psykologbistand, når dette skønnes nødvendigt. Psykologklinikken modtager og behandler også disse klienter.

Sygeforsikringen "danmark"

Klinikken har en aftale med Sygeforsikringen “danmark”, så du som medlem modtager tilskud pr. konsultation. Psykologklinikken indberetter elektronisk til Sygeforsikringen “danmark”.

Bevilling fra kommunen

Har du en bevilling fra kommunen kan den bruges hos os. Ansøgning sker gennem kontakt og forespørgsel ved en sagsbehandler i din kommune. Efter lov om social serviceydelse kan kommunen i nogle tilfælde helt eller delvist dække udgiften til psykologsamtaler.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.