En psykologisk undersøgelse indeholder en bred udredning og beskrivelse af klientens personlighed, kognitive evner, copingstrategier og funktionsevne samt en vurdering af udviklings- og behandlingsmuligheder med henblik på at bedre og stabilisere funktionsevnen. Den psykologiske undersøgelse består af et grundigt interview af klienten og udredning med en eller flere tests.

Undersøgelsen kan i nogle tilfælde også omfatte interview af pårørende i forhold til anamneseoptagelse.

Vi tilbyder psykologiske undersøgelser af både voksne, unge og børn afstemt og tilrettelagt efter problemstilling, ønsker og behov.

Få kortlagt konkrete problemstillinger med en psykologisk undersøgelse

En psykologisk undersøgelse kan bl.a. have til formål at vurdere funktionsniveau og erhvervsevne, eller vurdere psykisk tilstand eller den kan indgå som en del af en større undersøgelse. En psykologisk undersøgelse kan bidrage til kortlægning af en konkret problemstilling, fx vurdering af intelligens, personlighed, adfærd og psykisk tilstand. Undersøgelsen omfatter observation, klinisk interview, pårørendesamtale, psykologisk testning mv. Undersøgelsen udmønter sig i en skriftlig rapport med en samlet vurdering af det ønskede område, anvisninger til det videre forløb samt pædagogiske tiltag med forslag til fremadrettet indsats.

I klinikken tilbyder vi flg. undersøgelser:

  • Kognitive undersøgelser (WAIS-IV)
  • Personlighedspsykologiske undersøgelser (SCID-II, SCID-IV, PSE)
  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Arbejdsevneundersøgelser
  • Aktuel situation fra psykolog
  • Vurdering fra psykolog

Samarbejde med kommuner

Vi tilbyder kommuner at udarbejde undersøgelse, udredning og vejledning i diverse sager. Ved behov for personlighedspsykologiske og neuropsykologiske undersøgelser, arbejdsmarkedsvurderinger, statusskrivelser, vurderinger mv. tilbyder vi kvalificerede og effektive vurderinger med anbefaling for videre tiltag.

I alle undersøgelser bestræber vi os på overskuelige tilbagemeldinger, der gør overleveringen forståelig og brugbar for såvel borgere som fagpersoner.

Vi samarbejder med neuropsykologer, psykiatere og andre faggrupper.

Kontakt Psykologklinikken v. Tina Solbjerg for at tilrettelægge et forløb

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med en psykologfaglig undersøgelse eller vurdering. Du kan kontakte os på tlf. 51 25 29 31 eller sende en mail på psykologtinasolbjerg@gmail.com, hvis du vil høre nærmere. Pris afhænger af opgaven og kombination af tests. Kontakt os gerne med henblik på yderligere spørgsmål.

Udover psykologiske undersøgelser tilbyder vi i klinikken også både supervision, psykoedukation og gruppeterapi.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.