Tina Solbjerg
Klinikejer
Aut. Psykolog & Specialist i Psykiatri

Jeg hedder Tina Solbjerg og er født i 1977. Gift og mor til to.
Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet – primært med baggrund i klinisk psykologisk arbejde. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, hvorfor jeg er underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer. Jeg har tavshedspligt og garanterer naturligvis diskretion.
Jeg er privatpraktiserende psykolog i Aalborg og har særlig viden om stress og arbejdsrelaterede forhold, depression, angst, OCD, ADHD, seksuelle overgreb, livskriser, jalousi, lavt selvværd og sorg og kriser. Jeg har en særlig interesse i psykoterapeutisk behandling og supervision.
Jeg tilbyder terapi til både børn, unge, voksne, par og familier.

Udover mit arbejde i psykologklinikken er jeg ansat som specialpsykolog på Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvor jeg bl.a. varetager psykoterapeutisk behandling både individuelt og i gruppe, udredninger og supervision.
Jeg har tidligere arbejdet på børnefamiliecenter med fokus på behandling af børn og unge med forskellige diagnoser samt familiebehandling. Dertil har jeg været ansat under Socialministeriet som gruppeleder med fokus på terapeutisk behandling af børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har jeg tidligere været ansat ved en neuropsykolog, hvor mit arbejde primært bestod i testning og udredning. I flere år var jeg tilknyttet Kræftens Bekæmpelse og Børn i Sorg som leder af sorggrupper.

Telefon: +45 23 24 55 92
Email: psykologtinasolbjerg@gmail.com

Psykolog Tina Solbjerg i Aalborg

Nanna Øvad
Daglig leder
Aut. Psykolog

Mit navn er Nanna Øvad. Jeg er født i 1991 og er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet. Privat er jeg gift og mor til to. Jeg er vant til at arbejde med voksne, børn og unge med forskellige psykiske problematikker, såsom depression, angst, OCD, stress og parforhold. I mit terapeutiske virke har jeg særlig erfaring med kognitiv adfærdsterapi, men målretter terapien og samtaleformen til dig og din problematik ved også at inddrage relevante elementer fra andre terapiretninger, såsom den psykodynamiske. Som psykolog har jeg speciale indenfor neuropsykologi og har tidligere arbejdet med hjerneforskning på Rigshospitalet. Jeg har derfor særlig viden om, hvordan hjernen fungerer og hvordan dette hænger sammen med de psykiske processer. I den forbindelse har jeg opnået stor erfaring med testning og psykologisk udredning af både børn, unge og voksne.

Jeg har flere års psykologisk erfaring indenfor det specialiserede børne- og unge område, bl.a. fra arbejdet på døgntilbud for anbragte børn og unge og har gennem dette arbejde tilegnet mig viden om og kompetencer indenfor udredning, samtaler og terapi med denne målgruppe. Jeg har bl.a. stort kendskab til ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelser, sorg, traumer, psykoser og personlighedsforstyrrelser. Ligeledes har jeg erfaring med at uddanne og vejlede familier og fagpersoner i, hvordan forskellige psykiske lidelser og problematikker kan komme til udtryk, samt hvordan disse kan støttes og behandles via psykoedukation. Ydermere har jeg tidligere arbejdet hos Kræftens Bekæmpelse med sorggrupper for efterladte pårørende til kræftramte, særligt med ansvaret for familiegruppernes børn i alderen 5-16 år og arbejdet med familier og familiedynamikker.

Telefon: +45 26 71 77 68
Email: psykolognannaoevad@gmail.com

Psykolog Nanna Ovad i Nordjylland

Ane Rydborg
Psykolog

Mit navn er Ane Rydborg og jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. Jeg er født i 1987, gift og mor til tre. Som psykolog har jeg erfaring fra psykiatrien med behandling af svære psykologiske problemstillinger som personlighedsforstyrrelser, PTSD, angst og depression. Derudover har jeg beskæftiget mig med voksne udsat for seksuelle overgreb i barndommen og senfølger heraf, ligesom jeg har erfaring med behandling af transkønnede og er efteruddannet indenfor klinisk sexologi. Jeg er specialiseret inden for kulturpsykologi, hvilket betyder, at jeg møder mennesker med stor nysgerrighed og opmærksomhed på alle de “kulturer”, såsom arbejdsliv, familieliv og følelsesliv, der dynamisk influerer på vores liv og velvære.

Tidligere har jeg arbejdet indenfor børne- og familieområdet og har derigennem erfaring med familiebehandling, parterapi samt terapeutisk arbejde med børn og unge. Jeg har særlig viden om stress, opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, sorg og traumer. Terapeutisk er jeg optaget af at danne en tryg relation, for derefter i samarbejde med dig at finde den rette behandlingsmetode. Jeg har erfaring med psykodynamisk terapi, kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og legeterapi. Hertil har jeg en særlig interesse for narrativ terapi, som beskæftiger sig med de mange fortællinger, vi har om os selv og vores liv. Terapeutisk kan disse fortællinger sige os noget om, hvordan vi hver især skaber mening i verden samt hvordan vi skaber vores identitet. Jeg tilbyder terapi til voksne, unge, børn, par og familier.

Telefon: +45 42 39 81 29
Email: psykologanerydborg@gmail.com

Psykolog Ane Rydborg i Aalborg

Cathrine Neergaard
Psykolog

Jeg hedder Cathrine Neergaard. Jeg er født i 1993 og er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. Privat er jeg gift og mor til to. Som psykolog har jeg erfaring med forskellige psykologiske problematikker, bl.a. sorg og traumer, livskriser, lavt selvværd, stress, angst og depression. I mit terapeutiske virke tager jeg udgangspunkt i compassion-fokuseret terapi, kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og narrativ terapi. Jeg er særligt optaget af en medfølelsesfokuseret tilgang til terapien med fokus på, hvordan vi taler til og om os selv, og hvordan vi kan anskue os selv og vores oplevelser på en kærlig, medfølende måde. Terapien tager udgangspunkt i dine ønsker for behandlingen med fokus på at målrette terapien til dig.

Tidligere har jeg arbejdet som psykolog i kommunal regi og har derigennem også erfaring med sygemeldte klienter med både psykiske og fysiske problematikker, langvarige smerter og smertehåndtering på et psykologisk niveau. Derudover har jeg beskæftiget mig med den psykologiske rehabilitering af mennesker ramt af hjerneskade og de psykiske problematikker, der kan opstå hos de pårørende. Her har jeg særligt fokuseret på håndteringen af de udfordringer og forandringer, mennesker pludselig kan stå overfor, når en nær rammes af sygdom. Udover arbejdet med voksne, har jeg også i flere år arbejdet med børn og unge i alderen 12-25 år. Jeg har bred erfaring med både individuel terapi og gruppeterapi for forskellige målgrupper og har stor interesse for den dynamik, der kan opstå i et gruppeforløb. Jeg tilbyder terapi individuelt til voksne, unge og børn og til par og familier.

Telefon: +45 60 12 29 21
Email: psykologcathrineneergaard@gmail.com

Psykolog Cathrine Neergaard i Nordjylland

Christina Frederiksen
Aut. Psykolog & Ph.d.

Jeg hedder Christina Frederiksen og er født i 1981. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet og autoriseret af Psykolognævnet i 2013. Jeg er samlevende og har tre børn. I mit virke som psykolog beskæftiger jeg mig primært med voksne og unge, som oplever, at psykiske vanskeligheder skaber mistrivsel – eksempelvis i form af angst, depression, stress eller lignende. Herudover har jeg erfaring med behandling af personlighedsmæssige vanskeligheder, sorg, kriser, selvskade, seksuelle overgreb, lavt selvværd og jalousi. Mine behandlingsmetoder er funderet i den mentaliseringsbaserede og psykodynamiske tradition. Dog er jeg opmærksom på, at vi mennesker er forskellige og jeg vægter at tilpasse terapien i samarbejde med den enkelte.

Udover mit arbejde i psykologklinikken, er jeg også beskæftiget som psykolog i Psykiatrien i Region Nordjylland, hvor jeg bl.a. varetager udredningsopgaver samt psykoterapeutisk behandling – både individuelt og i gruppe. Herudover har jeg også forsket i følelsesmæssige vanskeligheder hos patienter med personlighedsforstyrrelse, hvorved jeg har tilegnet mig en ph.d. grad. Min faglige profil placerer sig i høj grad i krydsfeltet mellem videnskab og praksis. Det betyder bl.a., at jeg holder mig opdateret i den nyeste forskning inden for psykoterapeutisk behandling, ligesom jeg har en opmærksomhed på at opkvalificere mig gennem videreuddannelse.

Telefon: +45 29 80 37 47
Email: psykologchristinafrederiksen@gmail.com

Psykolog Christina Frederiksen

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.