Tina Solbjerg
Klinikejer
Aut. Psykolog & Specialist i Psykiatri

Jeg hedder Tina Solbjerg og er født i 1977. Gift og mor til 2.
Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet – primært med baggrund i klinisk psykologisk arbejde. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, hvorfor jeg er underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer. Jeg har tavshedspligt og garanterer naturligvis diskretion.
Jeg er privatpraktiserende psykolog i Aalborg og har særlig viden om stress og arbejdsrelaterede forhold, depression, angst, OCD, ADHD, seksuelle overgreb, livskriser, jalousi, lavt selvværd og sorg og kriser. Jeg har en særlig interesse i psykoterapeutisk behandling og supervision.
Jeg tilbyder terapi til både børn, unge, voksne, par og familier.

Udover mit arbejde i psykologklinikken er jeg ansat som specialpsykolog på Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvor jeg bl.a. varetager psykoterapeutisk behandling både individuelt og i gruppe, udredninger og supervision.
Jeg har tidligere arbejdet på børnefamiliecenter med fokus på behandling af børn og unge med forskellige diagnoser samt familiebehandling. Dertil har jeg været ansat under Socialministeriet som gruppeleder med fokus på terapeutisk behandling af børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har jeg tidligere været ansat ved en neuropsykolog, hvor mit arbejde primært bestod i testning og udredning. I flere år var jeg tilknyttet Kræftens Bekæmpelse og Børn i Sorg som leder af sorggrupper.

Telefon: +45 23 24 55 92
Email: psykologtinasolbjerg@gmail.com

Christina Bengtson
Psykolog

Mit navn er Christina Bengtson, og jeg er født i 1989. Jeg er gift og mor til 2. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet med speciale inden for klinisk psykologi. Som psykolog er det vigtigt for mig, at du føler dig set, hørt og forstået, og derfor går jeg meget op i at inddrage dig og lægger vægt på, at forløbet bliver et samarbejde mellem dig og mig. Som psykolog arbejder jeg ud fra forskellige terapeutiske retninger for at skræddersy det enkelte forløb i forhold til behov og problematik. Jeg arbejder oftest ud fra en holistisk tilgang med et helhedsorienteret perspektiv, der tager afsæt i at møde det enkelte menneske, der hvor det er. Derudover er mit fokus at finde frem til, hvordan og hvorfor vi reagerer, som vi gør ved at se på, hvordan psyken reagerer i samspil med kroppen. Jeg anvender ofte elementer fra kognitiv terapi herunder ACT (Acceptance & Commitment Therapy), den narrative referenceramme og psykodynamisk psykoterapi.

Jeg tilbyder terapi til både børn, unge og voksne samt par og har særligt specialiseret mig inden for terapeutisk behandling af følgende områder: angstlidelser herunder særligt OCD, spiseforstyrrelser, depression og belastningsreaktioner herunder særligt stress og kriser af forskelligt omfang. Jeg har gennem tiden arbejdet på at hjælpe unge og voksne med forskellige problemstillinger, man kan møde gennem livet. Det kan f.eks. handle om selvværdsproblematikker, identitetskonflikter, stress og pres i forbindelse med skole, studie eller på sin arbejdsplads, tilknytningsmønstre, parforhold, jalousi, tillidsproblematikker og generelt områder, som har fokus på det relationelle.

Det er vigtigt for mig at opretholde en høj faglighed, så jeg har løbende fokus på at dygtiggøre mig via supervision. Sideløbende med mit arbejde i klinikken er jeg i gang med en 2-årig efteruddannelse med henblik på autorisation.

Telefon: +45 42 54 32 23
Email: psykologcbengtson@gmail.com

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.