Tina Solbjerg
Klinikejer
Aut. Psykolog & Specialist i Psykiatri

Jeg hedder Tina Solbjerg og er født i 1977. Gift og mor til 2.
Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet – primært med baggrund i klinisk psykologisk arbejde. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, hvorfor jeg er underlagt de fælles nordiske etikregler for psykologer. Jeg har tavshedspligt og garanterer naturligvis diskretion.
Jeg er privatpraktiserende psykolog i Aalborg og har særlig viden om stress og arbejdsrelaterede forhold, depression, angst, OCD, ADHD, seksuelle overgreb, livskriser, jalousi, lavt selvværd og sorg og kriser. Jeg har en særlig interesse i psykoterapeutisk behandling og supervision.
Jeg tilbyder terapi til både børn, unge, voksne, par og familier.

Udover mit arbejde i psykologklinikken er jeg ansat som specialpsykolog på Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvor jeg bl.a. varetager psykoterapeutisk behandling både individuelt og i gruppe, udredninger og supervision.
Jeg har tidligere arbejdet på børnefamiliecenter med fokus på behandling af børn og unge med forskellige diagnoser samt familiebehandling. Dertil har jeg været ansat under Socialministeriet som gruppeleder med fokus på terapeutisk behandling af børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden har jeg tidligere været ansat ved en neuropsykolog, hvor mit arbejde primært bestod i testning og udredning. I flere år var jeg tilknyttet Kræftens Bekæmpelse og Børn i Sorg som leder af sorggrupper.

Telefon: +45 23 24 55 92
Email: psykologtinasolbjerg@gmail.com

Christina Bengtson
Psykolog

Mit navn er Christina Bengtson, og jeg er født i 1989. Jeg er gift og mor til 2. Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet med speciale inden for klinisk psykologi. Som psykolog er det vigtigt for mig, at du føler dig set, hørt og forstået, og derfor går jeg meget op i at inddrage dig og lægger vægt på, at forløbet bliver et samarbejde mellem dig og mig. Som psykolog arbejder jeg ud fra forskellige terapeutiske retninger for at skræddersy det enkelte forløb i forhold til behov og problematik. Jeg arbejder oftest ud fra en holistisk tilgang med et helhedsorienteret perspektiv, der tager afsæt i at møde det enkelte menneske, der hvor det er. Derudover er mit fokus at finde frem til, hvordan og hvorfor vi reagerer, som vi gør ved at se på, hvordan psyken reagerer i samspil med kroppen. Jeg anvender ofte elementer fra kognitiv terapi herunder ACT (Acceptance & Commitment Therapy), den narrative referenceramme og psykodynamisk psykoterapi.

Jeg tilbyder terapi til både børn, unge og voksne samt par og har særligt specialiseret mig inden for terapeutisk behandling af følgende områder: angstlidelser herunder særligt OCD, spiseforstyrrelser, depression og belastningsreaktioner herunder særligt stress og kriser af forskelligt omfang. Jeg har gennem tiden arbejdet på at hjælpe unge og voksne med forskellige problemstillinger, man kan møde gennem livet. Det kan f.eks. handle om selvværdsproblematikker, identitetskonflikter, stress og pres i forbindelse med skole, studie eller på sin arbejdsplads, tilknytningsmønstre, parforhold, jalousi, tillidsproblematikker og generelt områder, som har fokus på det relationelle.

Det er vigtigt for mig at opretholde en høj faglighed, så jeg har løbende fokus på at dygtiggøre mig via supervision. Sideløbende med mit arbejde i klinikken er jeg i gang med en 2-årig efteruddannelse med henblik på autorisation.

Telefon: +45 42 54 32 23
Email: psykologcbengtson@gmail.com

Nanna Øvad
Psykolog

Mit navn er Nanna Øvad. Jeg er født i 1991 og er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet. Privat er jeg gift og mor til én. Jeg er vant til at arbejde med voksne, børn og unge med forskellige psykiske problematikker, såsom depression, angst, OCD og stress. I mit terapeutiske virke har jeg særlig erfaring med kognitiv adfærdsterapi, men målretter terapien og samtaleformen til dig og din problematik ved også at inddrage relevante elementer fra andre terapiretninger, såsom den psykodynamiske. Som psykolog har jeg speciale indenfor neuropsykologi og har tidligere arbejdet med hjerneforskning på Rigshospitalet. Jeg har derfor særlig viden om, hvordan hjernen fungerer og hvordan dette hænger sammen med de psykiske processer. I den forbindelse har jeg opnået stor erfaring med testning og psykologisk udredning af både børn, unge og voksne.

Jeg har flere års psykologisk erfaring indenfor det specialiserede børne- og unge område, bl.a. fra arbejdet på døgntilbud for anbragte børn og unge og har gennem dette arbejde tilegnet mig viden om og kompetencer indenfor udredning, samtaler og terapi med denne målgruppe. Jeg har bl.a. stort kendskab til ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelser, sorg, traumer, psykoser og personlighedsforstyrrelser. Ligeledes har jeg erfaring med at uddanne og vejlede familier og fagpersoner i, hvordan forskellige psykiske lidelser og problematikker kan komme til udtryk, samt hvordan disse kan støttes og behandles via psykoedukation. Ydermere har jeg tidligere arbejdet hos Kræftens Bekæmpelse med sorggrupper for efterladte pårørende til kræftramte, særligt med ansvaret for familiegruppernes børn i alderen 5-16 år og arbejdet med familier og familiedynamikker.

Da det er vigtigt for mig at opretholde en høj faglighed samt skabe faglig videreudvikling er jeg i gang med et supervisionsforløb med henblik på autorisation.

Telefon: +45 26 71 77 68
Email: psykolognannaoevad@gmail.com

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.