Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

Vi tilbyder supervision til psykologer i autorisationsforløb målrettet efter gældende krav. Ligeledes tilbydes supervision og faglig sparring til:

 • Pædagoger
 • Lærere
 • Sygeplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • og andet sundhedspersonale

Målet er, at du via supervision øger dine faglige såvel som personlige egenskaber relateret til din arbejdsfunktion og løsning af kerneopgaven.

Supervision til psykologer

Få mulighed for at udvikle dig med supervision

Vi tilbyder individuel supervision samt gruppesupervision til ansatte i offentlige eller private organisationer, både tværfagligt og monofagligt. Der er mulighed for supervisionsforløb med en læringsproces over længere tid eller enkelte konsultationer i forbindelse med særligt svære sager.

Udgangspunktet for supervisionen er:

 • At øge dine faglige såvel som personlige kompetencer
 • Fokus på arbejdsprocesser
 • Refleksioner over de oplevelser, reaktioner og udfordringer der kan opstå i arbejdsrelationen og arbejdsfunktionen
 • Fokus på dine kvalifikationer

Målet er, at du får mulighed for at udvikle dig fagligt samt få øget indsigt i egne faglige kvalifikationer samt egen rolle i diverse faglige sammenhænge.

Ved de enkeltstående konsultationer er der især fokus på de konkrete og svære udfordringer, du møder. Her er målet, at du via supervision og refleksion får både mod på og redskaber til at kunne tackle disse udfordringer fremadrettet.

Få et tilrettelagt forløb, hvorigennem du kan udvikle dine kompetencer

Du er altid velkommen til at kontakte Psykologklinikken v. Tina Solbjerg, hvis du vil høre mere eller har interesse i at starte et supervisionsforløb hos os. Ring på tlf. 51 25 29 31 eller send en mail på psykologtinasolbjerg@gmail.com, så kan vi sammen tilrettelægge et forløb, der passer til dig. Alternativt kan du kontakte os gennem sidens kontaktformular.

Udover supervision har vi i klinikken også andre tilbud, heriblandt familiebehandling samt individuel terapi og parterapi.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.