Individuel terapi

Vi tilbyder terapi til børn, unge og voksne afstemt og tilrettelagt efter problemstilling, ønsker og behov. Vi er uddannet indenfor flere terapeutiske retninger, men benytter primært kognitive- og psykodynamiske metoder.

Vi får mange henvendelser fra voksne, der ønsker behandling ift stress, depression, angst, OCD, sorg og andre livskriser, bl.a. i deres parforhold.

Ligeså henvender stadigt flere unge sig med en række forskellige problemstillinger og udfordringer, såsom ensomhed, tristhed, angst, usikkerhed, lavt selvværd, følelse af pres mht. uddannelseskrav, eksamens- og præstationsangst, mobning og selvskadende adfærd.

Desuden har vi stor erfaring i terapeutisk behandling af børn, og vi kan byde ind med hjælp omkring barnets almene og normale udvikling samt afvigelser heraf, det være sig mistrivsel, forhindringer eller udfordringer relationelt, følelsesmæssigt eller kognitivt. Hertil tilbydes rådgivning til forældrene mhp. at hjælpe og støtte barnet bedst muligt fremadrettet.

Parterapi

Terapien tager udgangspunkt i de problemstillinger, der opstår i dit parforhold, det være sig utroskab, økonomiske udfordringer, børneopdragelse, sygdom eller lign. I parterapien afklares de grundlæggende årsager til konflikter i jeres parforhold, med fokus på at skabe indsigt, tillid, åbenhed og gensidig respekt parret imellem, med det mål at opnå forandring og udvikling.

Familiebehandling

Vi tilbyder familiebehandling med fokus på at øge forældrenes kompetencer og styrke forældre-barn-relationen med afsæt i terapeutisk og pædagogisk behandlingsarbejde. Familielivet er i konstant forandring med de udfordringer det medfører for hele familien. Med familiebehandling tilbydes en mulighed for at synliggøre familiens ressourcer samt skabe forandring. Familiens trivsel og udvikling er afgørende succeskriterium for behandlingen.

Supervision

Vi tilbyder supervision til psykologer med henblik på opnåelse af autorisation samt til tværfagligt personale som pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale. Vi tilbyder individuel supervision eller gruppesupervision til ansatte i offentlige eller private organisationer.

Psykologisk undersøgelse

En psykologisk undersøgelse kan bl.a. have til formål at vurdere funktionsniveau og erhvervsevne, eller vurdere personens psykiske tilstand eller den kan indgå som en del af en større undersøgelse, fx forældrekompetenceundersøgelse. En psykologisk undersøgelse kan bidrage til kortlægning af en konkret problemstilling, fx vurdering af intelligens, personlighed, adfærd og psykisk tilstand og omfatter observation, klinisk interview, pårørendesamtale, psykologisk testning mv. Undersøgelsen udmunder sig i en skriftlig rapport med en samlet vurdering af det ønskede område, anvisninger til det videre forløb samt pædagogiske anvisninger med forslag til indsats. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive for yderligere information.

Psykoedukation

Psykoedukation tilbydes ift. ADHD/ADD og handler om at få viden om ADHD/ADD, og de problemstillinger som ADHD/ADD kan medføre og ikke mindst, hvordan man kan takle udfordringerne i hverdagen med konkrete handlingsanvisninger.

Psykoedukation ift. angst har det fokus at lære dig om de processer din krop og sind gennemgår, når du oplever angst, med det formål at øge dine muligheder for at håndtere angsten og ændre uhensigtsmæssige mønstre og adfærd.

Psykoedukation er et vigtigt redskab i behandlingen af depression. Sygdomsforståelse og aktiv deltagelse i mestring af depressionen er en vigtig faktor i behandlingen samt i forebyggelse af tilbagefald.

Gruppeterapi

Vi har mange års erfaring med gruppeterpi og tilbyder angstbehandling i gruppe, gruppeterapi til depression, sorggrupper og mindfulness.

Vi opretter grupper løbende efter behov. Der vil være mellem 6-8 klienter i en gruppe med ugentlig behandling i en afgrænset behandlingsperiode.

Uanset problemstilling kan man have glæde af at deltage i en gruppe med andre, der kender problematikken. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive for yderligere information.

Kurser og foredrag

Vi tilbyder undervisning, foredrag og kurser bl.a. i angst, depression, tegn og signaler på seksuel overgreb hos børn og unge, stresshåndtering, mindfulness, sorg og krise, den motiverende samtale, pårørendesamtaler, selvskadende adfærd – hvad gør vi?

Fokus kan rettes både mod andre faggrupper, psykologer, pårørende eller forskellige klientgrupper.

Form, indhold og pris aftales ved henvendelse, og vi tilrettelægger kurset eller foredraget, så det er målrettet jeres ønsker og behov/efterspørgsel. Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde dig/jer.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.